W górach jest wszystko co kocham .... *
W górach jest wszystko ..... 
*) Jerzy Harasymowicz